CZKW Námestovo 2016.jpg
Ženský komorní sbor CZKW Třinec vznikl jako dívčí sbor v roce 2008, většina zpěvaček je bývalými členkami Štývarova dětského sboru Třinec. CZKW se zaměřuje především na duchovní hudbu soudobou a středověkou (chorál i vícehlas), také na současnou českou sborovou tvorbu a na úpravy lidových písní. 

V minulosti CZKW devětkrát provedlo Michnovu Loutnu českou. Od roku 2012 CZKW premiérově uvedlo několik skladeb Jana Nowaka (Missa laetitiae et doloris; Podoby lásky a Utichlé kameny komponované na básně Stanislava Havlíka; Již se přiblížil čas noční; Benedictus Dominus, Three Negro Spirituals). Sbor se také věnuje skladatelskému odkazu Václava Štývara (1932-2013) a příležitostně připravuje pásma jeho písní. Na Štědrý den roku 2013 bylo možné slyšet CZKW na vlnách Českého rozhlasu Ostrava. V roce 2015 získalo CZKW stříbrné pásmo na soutěži Gaude cantem v Bielsko-Białej, v roce 2016 dvakrát stříbrné pásmo na soutěži Námestovských hudobných slávností a v roce 2017 také stříbrné pásmo na soutěži Rybnicka jesień chóralna. CZKW je členem Unie českých pěveckých sborů. Sbor zkouší převážně v domácnostech svých členek. Sbormistryní je Mgr. Zuzana Lasotová, druhým sbormistrem je Mgr. Bc. Jan Nowak, Ph.D.

Mgr. Zuzana Lasotová absolvovala obory sbormistrovství a učitelství hudební výchovy na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Ve své práci se věnuje především dětskému sborovému zpěvu. Mgr. Bc. Jan Nowak, Ph.D. vystudoval také na Ostravské univerzitě hudebně teoretické obory, anglický jazyk a aplikovanou matematiku.

 


 

2019
Jarní část roku se z velké části nesla v duchu oslav 10. výročí existence sboru. Jako místo konání výročního koncertu byla vybrána vstupní hala Domu dětí a mládeže Třinec, která je prosvětlená a má příznivou akustiku. Pozvání přijal Pěvecký sbor Smetana z Frýdku-Místku, který navíc pozval CZKW ke společnému koncertu v Lidovém domě v Místku ještě týden před výročním koncertem.

Samotný slavnostní koncert se konal v sobotu 13. dubna 2019. Prostory DDM Třinec byly předem pečlivě připravovány, do vstupní haly byly přineseny židle a stupínky pro sbor, nachystány byly nástěnky s fotografiemi a texty o historii sboru. Program byl velmi bohatý, po repertoáru duchovní a umělé světské tvorby v podání CZKW vystoupil PS Smetana, po přestávce pokračovalo CZKW úpravami lidových písní a pár písněmi Václava Štývara. Koncertu se zúčasnili i zástupci Unie českých pěveckých sborů, od kterých obdržely členky, které zpívají v CZKW od prvního koncertu, stříbrné odznaky UČPS. Po koncertu následovaly posezení a raut jak pro vystupující, tak pro návštěvníky koncertu.

Změnou v repertoárovém zaměření byl pro CZKW koncert v Novém Jičíně, kam se sbor vydal v květnu na pozvání PS Ondráš. Po návštěvě muzea klobouků následoval společný koncert v Kostele Nanebevzetí Panny Marie. Návratem k repertoáru světských a lidových písní byl pak červnový koncert na Střelnici v Českém Těšíně společně s domácím Pěveckým sborem Slezan. Tři vystoupení na pozvání jiných sborů jsou pro CZKW úspěchem i závazkem.

K jedinému svému podzimní vystoupení se CZKW vydalo do Havířova, kde vystoupilo na konci listopadu jako host na koncertu Ženského pěveckého sboru Canticorum ve zcela naplněném kostele sv. Anny.
 


2018
První měsíce roku 2018 probíhaly ve znamení duchovní hudby. CZKW připravilo samostatný program zaměřený na Velikonoce, který vrcholil zhruba osmnáctiminutovým Miserere barokního skladatele Marc-Antoinea Charpentiera. Program čítající také dvě ze Tří motet Felixe Mendelssohna či Dvě offertoria Gabriela Faurého pak sbor s hostujícími instrumentalisty uvedl v druhé polovině března v kostelících luterské církve v Hrádku a Českém Těšíně. Dvakrát provedený rozsáhlý a soudržný program byl jedním z největších počinů v historii sboru. O měsíc později pak ještě CZKW zpívalo drobnější duchovní skladby na slavnostní bohoslužbě znovu v luterském kostele v Těšíně.

Jarní část sborové sezóny ukončila dvojice za sebou jdoucích květnových nedělních koncertů pro seniory v Nýdku a Bystřici, kde zazněly převážně lidové písně a také pár písní Václava Štývara. Spolu s CZKW zpívaly přípravné sbory Štývarova dětského sboru Zvoneček a Budulínek.

Delší přípravu vyžádalo podzimní vystoupení na listopadové přehlídce Ostrava zpívá, kterou každoročně pořádá UČPS. CZKW provedlo tři skladby Zdeňka Lukáše a Tři ženské sbory Bedřicha Smetany. Přehlídka byla sice menšího rozsahu, byla však motivací k nastudování či důkladnému zopakování náročnějších a capella skladeb, které by mohly být ve stálém repertoáru sboru.

CZKW připravovalo i program pro koncerty před Vánoci, jeho realizace byla ale jen částečně úspěšná. Hladce proběhl koncert v Senior domu Pohoda v Třinci (se Zvonečkem), další podobný domov naopak koncert odřekl a náhradu se nepodařilo zajistit. Alespoň čtyři skladby provedlo CZKW ještě před zcela naplněným kostelem v Hnojníku na vánočním benefičním koncertu, na kterém vystupovali žáci české a polské školy.
 


2017
Na jaře obrátilo CZKW svou pozornost po delší době ke světské hudbě a skladbám s klavírem. Sbor se vrátil k dříve uváděným cyklům Šijte mně sukničky/Jakej by milej byl Jiřího Holubce, Utichlé kameny Jana Nowaka a Slovácké dvojzpěvy Jaroslava Křičky. Nově zařadilo Píseň o lidském srdci Zdeňka Lukáše, bulharskou lidovou Ergen deda a premiérově uvedlo nově objevenou píseň Děvucha od Tyrki Václava Štývara.

Repertoár si CZKW nejdříve ozpívalo v Domě s pečovatelskou službou Senior v Bystřici (22. dubna) a v Domově pro seniory Pohoda v Třinci (23. dubna). Na obou koncertech vystoupil hostující Komorní pěvecký sbor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, vedený občasnou členkou CZKW Lenkou Neubauerovou.

Obzvláště kvůli vhodnému prostoru a klavíru na místě bylo s radostí přijato pozvání Ing. Hany Olkové do Katolického lidového domu ve Frýdku-Místku. Společný koncert s domácím PS Smetana, který proběhl v pátek 19. května, se stal pro CZKW vrcholem jarní části sezóny.

Tu pak završil samostatný koncert na kolonádě Sanatorií Klimkovice v neděli 4. června.

Na podzim se podařilo uvítat na koncertu CZKW renomovaný komorní smíšený sbor Cantica laetitia Zlín. Společný koncert proběhl 13. října v kostele Církve bratrské v Českém Těšíně, který disponuje pianinem, a pro oba sbory byl také přípravou na mezinárodní soutěže v Polsku.

V případě CZKW se jednalo o soutěž v rámci festivalu Rybnicka jesień chóralna v Rybniku, kde sbor získal po ne zcela povedeném soutěžním vystoupení v nevyhovující akustice stříbrné pásmo v kategorii stejnohlasých sborů. V soutěžním repertoáru se objevily jak skladby důkladně nacvičované na jaře, tak drobnější skladby zpívané v předchozích letech.

25. prosince ráno doprovodilo CZKW opět bohoslužbu LECAV v Českém Těšíně.

 


2016
První koncert CZKW v tomto roce proběhl až 10. dubna v kostele v Kozlovicích, kde sbor samostatně provedl program duchovní hudby. Zkoušení bylo poměrně dlouhé a směřovalo k účasti na soutěži v Námestovu. Další duchovní repertoár se připravil na slavnostní bohoslužbu v kostele LECAV v Českém Těšíně.


Vrcholem první poloviny roku byla účast na soutěži Námestovských hudobných slávností, zaměřené výhradně na duchovní hudbu. Na Slovensko se sbor vypravil auty i s několika rodinnými příslušníky v pátek 14. května. V sobotu 15. května soutěžil v hlavní kategorii s povinně volitelnými skladbami období baroka a romantismu a v kategorii současné hudby. V obou získal stříbrné pásmo. V neděli 16. května po zpívání na mši a obědě čekala sbor už jen cesta domů. Kompletní výsledky soutěže lze nalézt na webových stránkách soutěže: http://www.choral-music.sk/data/MediaLibrary/3/31748/results-namestovo-2016.pdf 

Začátek prázdnin si CZKW po dlouhé pauze zpestřilo kratším vystoupením pro seniory v Domově Nýdek spolu s táborem zpěváčků Štývarova dětského sboru.

21. října proběhl pro CZKW významný, ale návštěvnicky už ne tolik úspěšný koncert se smíšeným sborem Moraviachor v kostele v Bystřici. CZKW znovu využilo duchovní program nacvičený na jaře.

Během prosincového víkendu 17. a 18. 12. uspořádalo CZKW dva vánoční koncerty pro seniory, a to v Domově Sosna v Třinci a v DPS Senior v Bystřici. Na Sosně vystoupil jako host dětský přípravný sbor Budulínek. Programy obou koncertů byly zaměřeny opravdu vánočně.

25. prosince ráno doprovodilo CZKW bohoslužbu LECAV v
Českém Těšíně.
 


2015
Na jaře se CZKW zaměřilo na duchovní hudbu. Po roce byla obnovena spolupráce s Lutherskou evangelickou církví a. v. v Českém Těšíně. V malém příjemném kostele vystoupilo CZKW nejprve 3. května na slavnostní mezinárodní bohoslužbě, kde provedlo chorální Missu De angelis a pár dalších duchovních skladeb ze svého repertoáru, a pak 29. května na Noci kostelů s půlhodinovým programem duchovní hudby středověké i soudobé.

Jarní program pak završil koncert 19. června v Dobré se sborem Catena Musica z Frýdku-Místku. Oba sbory navíc spojily své síly v závěrečných skladbách Franze Schuberta a Jana Nowaka. Koncertní spolupráce by měla pokračovat i na podzim letošního roku.


O prázdninách byl Dívčí komorní sbor CZKW velmi činný a poprvé se zapojil do programu Třineckého kulturního léta. Ve spolupráci s hostujícími instrumentalisty (Martin Korous - housle, Ladislav Vrátný - kytara) uvedl ve čtvrtek 6. srpna na náměstí T. G. M. v Třinci pestrý program složený z písní Václava Štývara. Na druhou polovinu programu převzala štafetu kapela Simcha.

Hned po letním "štývarovském" programu se CZKW vrátilo z country-folkové polohy zpět k duchovní hudbě. Jarní repertoár rozšířilo o skladbu středověkého skladatele P. W. de Grudencz a spirituál Ride on, Jesus. Obě novinky pak obohatily repertoár na druhý společný koncert se sborem Catena Musica 13. září ve Frýdku. 


Od září se CZKW připravovalo na soutěž v Bielsko-Białe. Soutěžní program byl téměř celý duchovní, a tak se mohl "ozpívat" na druhém letošním koncertu s Catena Musica, tentokrát ve Frýdku-Místku v kostele sv. Jana Křtitele v neděli 13. září.


Ve dnech 17. - 18. října 2015 komorní sbor CZKW historicky poprvé změřil své kvality v soutěži, a to na Mezinárodním sborovém festivalu Gaude Cantem v polské Bielsko-Białe. V poměrně silné sestavě 13 zpěvaček a s programem zaměřeným převážně na duchovní hudbu (Grudencz - Pán Ježíš narozený..., Eben - De angelis, Oči všech se upírají; upr. Kardoš - Išeu Macek a upr. Nowak - Ride on, Jesus) se sbor zúčastnil hlavní soutěže v kategorii komorní sbory do 16 členů a se ziskem 88,7 bodů mu byl udělen stříbrný diplom. Výsledky soutěže lze nalézt na webových stránkách soutěže: http://gaudecantem.pl/pl/edycja15wyniki.php. Kromě soutěže CZKW vystoupilo spolu s mužským sborem Harfa a smíšeným Sborem Kulturního domu v Kozach na koncertě ve velkém kostele v Kozach Małych.
  2019  
  5. 4. 2019 koncert v Lidovém domě v Místku spolu s PS Smetana
  13. 4. 2019 výroční koncert 10 let CZKW v DDM Třinec spolu s PS Smetana
  19. 5. 2019 koncert PS Ondráš a CZKW v Kostele Nanebevzetí Panny Marie Nový Jičín
  23. 6. 2019 koncert PS Slezan Český Těšín a CZKW, Střelnice Český Těšín
  23. 11. 2019 vystoupení CZKW na Koncertu duchovní hudby ŽPS Canticorum, kostel sv. Anny,  Havířov

   
  2018  
  18. 3. 2018    velikonoční koncert v evangelickém kostele Hrádek (ve Slezsku)
  25. 3. 2018 velikonoční koncert v kostele LECAV v Českém Těšíně
  29. 4. 2018 zpívání na slavnostní bohoslužbě v kostele LECAV v Českém Těšíně
  13. 5. 2018 koncert Zvonečku, Budulínka a CZKW ke Dni matek v Domově Nýdek
  13. 5. 2018 koncert Zvonečku, Budulínka a CZKW ke Dni matek v DPS Senior Bystřice
  24. 11. 2018 vystoupení na festivalu Ostrava zpívá v kostele sv. Cyrila a Metoděje v Ostravě
  15. 12. 2018 koncert CZKW a Zvonečku v Senior domu Pohoda Třinec
  20. 12. 2018 vystoupení na Vánočním benefičním koncertu v kostele Nanebevzetí P. M. v Hnojníku

   
  2017  
  22. 4. 2017    koncert CZKW a sboru Univerzity Tomáše Bati v DPS Senior Bystřice
  23. 4. 2017 koncert CZKW a sboru Univerzity Tomáše Bati v Domě Pohoda Třinec
  19. 5. 2017 koncert CZKW a PS Smetana v Katolickém lidovém domě v Místku
  4. 6. 2017 koncert na kolonádě Sanatorií Klimkovice
  13. 10. 2017 koncert CZKW a Cantica laetitia Zlín v kostele Církve bratrské v Českém Těšíně
  4. 11. 2017 účast na soutěži Rybnicka jesień chóralna, Rybnik (PL)
  25. 12. 2017 zpívání na bohoslužbě v kostele LECAV v Českém Těšíně
 
   
  2016  
  10. 4. 2016     samostatný koncert v kostele sv. Michaela archanděla v Kozlovicích
  1. 5. 2016 zpívání na slavnostní bohoslužbě v kostele LECAV v Českém Těšíně
  14. 5. 2016 účast na soutěži Námestovských hudobných slávností
  15. 5. 2016 vystoupení na mši v rámci Námestovských hudobných slávností
  9. 7. 2016 vystoupení s táborem zpěváčků pro seniory v Domově Nýdek
  21. 10. 2016 koncert s Moraviachorem v evangelickém kostele v Bystřici
  17. 12. 2016 vánoční koncert v Domově Sosna (s Budulínkem)
  18. 12. 2016 vánoční koncert v DPS Senior Bystřice
  25. 12. 2016 zpívání na bohoslužbě v kostele LECAV v Českém Těšíně
 
    
  2015  
  3. 5. 2015     vystoupení CZKW na slavnostní bohoslužbě v kostele LECAV v Českém Těšíně
  29. 5. 2015 vystoupení na Noci kostelů v kostele LECAV v Českém Těšíně
  19. 6. 2015 koncert s Catena Musica v Dobré
  6. 8. 2015 vystoupení z písní Václava Štývara v nám T. G. M. v Třinci
  13. 9. 2015 koncert s Catena Musica v kostele sv. Jana Křtitele ve Frýdku-Místku
  17. 10. 2015 soutěžní vystoupení na Gaude Cantem v Bielsko-Białe, Polsko
  17. 10. 2015 vystoupení na koncertu v rámci Gaude Cantem v Kozach Małych, Polsko
 
 
  2014  
  22. 3. 2014     koncert CZKW v ZUŠ Hlučín u příležitosti životního jubilea Stanislava Havlíka
  10. 5. 2014 vystoupení v rámci MFPS Baška v kostele sv. Alberta v Třinci
  23. 5. 2014 vystoupení na Noci kostelů v kostele LECAV v Českém Těšíně
  12. 9. 2014 vystoupení na vernisáži fotografií Aloise Szemly, Dům s pečovatelskou službou Senior, Bystřice
  23. 11. 2014 koncert s Moraviachorem, foyer DK Trisia Třinec
  14. 12. 2014 vystoupení na koncertu Charity Třinec v KD Střítež
 
  2013  
  19. 5. 2013     koncert CZKW, Dům s pečovatelskou službou Senior, Bystřice
  29. 8. 2013 vystoupení CZKW na setkání s obrazy a básněmi Stanislava Havlíka Příběhy květin
(premiéra cyklu Podoby lásky), Dům s pečovatelskou službou Senior, Bystřice
  8. 11. 2013 Kostol Najsvätejšej Trojice Žilina, vystoupení v rámci Voce Magna 2013
  9. 11. 2013 Dom umenia Fatra Žilina, vystoupení v rámci Voce Magna 2013
  10. 11. 2013 Kostol Najsvätejšej Trojice Žilina, vystoupení na dopolední mši v rámci Voce Magna 2013
  13. 12. 2013 vystoupení v rámci festivalu Souznění 2013, kostel sv. Jana a Pavla Frýdek-Místek
  14. 12. 2013 vystoupení na koncertu cyklu Čtvero ročních období, kostel Panny Marie Královny, Ostrava - Mariánské hory
  20. 12. 2013 vystoupení na jarmarku a dni otevřených dveří ZŠ v Ropici
 
  2012  
  1. 2. 2012     vystoupení CZKW na vernisáži výstavy Dáši Lasotové
v Galerii města Třince (KD Trisia)
  21. 4. 2012     koncert Jarní kontrasty - CZKW a Smetana Frýdek-Místek
ve foyer DK Trisia Třinec
  12. 5. 2012     Hodoňovice, kaple Narození Panny Marie (10:00) -
program duchovní hudby na koncertu v rámci MFPS Baška
  12. 5. 2012     Frýdlant nad Ostravicí, kostel sv. Bartoloměje (15:00) -
program duchovní hudby na koncertu v rámci MFPS Baška
  26. 5. 2012     Frýdek-Místek, farní kostel sv. Jana a Pavla
zpívání na biřmování
  8. 12. 2012     koncert CZKW ve farním kostele sv. Filipa a Jakuba v Dobraticích
  21. 12. 2012     koncert CZKW ve farním kostele sv. Jiří v Dobré
     
 
2011
 
  9. 1. 2011     koncert CZKW v kostele sv. Hedviky, Mosty u Jablunkova
  26. 3. 2011    
koncert PS Smetana a CZKW Třinec, frýdecký zámek
  9. 4. 2011     koncert CZKW a Voices Karviná, kostel SCEAV Komorní Lhotka
  26. 4. 2011     koncert CZKW věnovaný V. Štývarovi, Třebovický altán (Ostrava)
  6. 6. 2011     vystoupení u příležitosti předání Ceny města Třince
Josefu Novickému (foyer KD Trisia Třinec)
  24. 9. 2011     vystoupení v rámci festivalu Zazpívaj, slavíčku, Církev adventistů
sedmého dne, Zlín-Malenovice
  18. 12. 2011     koncert CZKW a Zvonečku v DPS Nýdek
  19. 12. 2011     koncert Voices Karviná a CZKW v kostele sv. Marka v Karviné
     
 
2010
 
  3. 1. 2010     koncert CZKW v Domově pro seniory Hnojník
  12. 3. 2010     předávání Cen města Frýdku-Místku (kino Vlast)
  2. 5. 2010     koncert CZKW ve Farním sboru SCEAV v Třinci-Oldřichovicích
  18. 11. 2010     vystoupení na M-VOX, Gymnázium Třinec
  27. 11. 2010     koncert u příležitosti svěcení nového oltáře
kostela sv. Kateřiny Alexandrijské ve Vendryni
  19. 12. 2010     Vánoční koncert, Dům s pečovatelskou službou Senior, Bystřice
     
 
2009
 
  22. 4. 2009     koncert CZKW v Knihovně města Ostravy
  17. 5. 2009     vystoupení na koncertu ŠDS v kostele sv. Anny, Havířov
  21. 9. 2009     koncert CZKW v Domě s pečovatelskou službou Bystřice
  17. 12. 2009     vystoupení na Adventním koncertu ZUŠ v Bohumíně
  18. 12. 2009     vystoupení na Vánočním koncertu přípravných sborů DDM Třinec
  20. 12. 2009     koncert CZKW v Integrovaném ústavu sociální péče Komorní Lhotka
Narodil se 2. 6. 1932 v Ostravě. Pocházel ale ze Šenova. V Ostravě se vyučil písmomalířem, stejný obor vystudoval v Praze na Průmyslové škole dřevodělné. Po základní vojenské službě, na které se věnoval především hudbě, a po krátkém působení v Ostravě přichází v roce 1957 do Třince na post sbormistra Souboru pracujících Třineckých železáren, který se ale brzy přejmenoval na Pěvecké sdružení Martinů.

V roce 1964 se ujal vedení Dětského sboru Domu pionýrů a mládeže v Třinci, s nímž dosáhl velkých úspěchů, a který později přejal jeho jméno. Koncertoval v různých zemích, jezdil se svými zpěváčky na tábory, natočil množství dětských písní v Československém rozhlase Ostrava. Sám také začal pro děti komponovat. Jeho písničky ve sboru zdomácněly a dnes je znají již generace Štývarčat, jak se členové Štývarova dětského sboru neformálně nazývají.

V Třinci vedl Václav Štývar i ženský komorní sbor Camerata, založený bývalými členkami ŠDS, a Dívčí sbor a instrumentální soubor Gymnázia Třinec, kde i vyučoval.

Ačkoliv Václav Štývar na počátku 90. let vydal několik výtvarných publikací, není ani v jeho bližším okolí příliš známo, že byl stále aktivním malířem a kresliřem. Věnoval se i poezii.

Na konci 90. let Václav Štývar postupně opustil sbormistrovské a pedagogické pozice a odešel do důchodu. Nadále však hojně komponoval a maloval, mnoho času trávil na své chalupě zvané Bertramka v Nýdku. Zemřel v pátek 4. 1. 2013

Václav Štývar byl za svou práci mnohokrát oceněn, mezi nejvýznamnější ocenění řadíme nejvyšší sbormistrovskou cenu Unie českých pěveckých sborů - Cenu Bedřicha Smetany a Čestné občanství města Třince.

Ženský komorní sbor CZKW Třinec, složený z větší části z bývalých členek Štývarova dětského sboru, se k odkazu Václava Štývara hlásí a do svého programu zařadil mnoho jeho písní.

Mgr. Jan Nowak, Ph.D.

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one